Ook al is de Banenafspraak reeds 10 jaar in uitvoering, voor werkgevers is het nooit te laat om aan te haken en in te stappen. Het gezamenlijke streven is immers 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Wat kun je daar in jouw organisatie nu aan bijdragen?

Op naar de 125.000 banen, met ondersteuning van netwerkorganisatie NetwerkenWerkt, organiseert de komende tijd regelmatig interactieve online workshops. Banenafspraak expert Leonore Nieuwmeijer van Op naar de 125.000 Banen gaat met de deelnemers in gesprek over de vraag: hoe kun je op de werkvloer een succesvolle start maken met de Banenafspraak. De formule met invulling vanuit de praktijk slaat zo aan dat de serie nu al 5 keer is gepland.

Voor het binnenhalen van hoger opgeleiden met een arbeidsbeperking volgt binnenkort een aparte sessie. Tijdens de eerste interactieve workshop ging het vooral om uitvoerend werk door mensen die voorheen bij een SW-voorziening werden ondergebracht. Maar nu dus bij reguliere werkgevers.

Ruimte voor bijzonder talent
Gewone werkgevers die ruimte bieden, de doelgroep (leren) kennen en voor wie een heel instrumentarium met subsidies ter beschikking staat. Plus misschien wel de belangrijkste uitkomst: beide partijen worden er rijker van. Want er komt bijzonder talent binnen dat zich welkom en gewaardeerd weet.

Het idea board van de deelnemers uit het bedrijfsleven en publieke organisaties stroomde in een oogwenk vol digitale plakkertjes. Bijvoorbeeld na de vraag van Leonore Nieuwmeijer: ‘welke taken zijn er binnen jouw organisatie beschikbaar?’

Buskaartjes op de Keukenhof

Leonore Nieuwmeijer (hier in actie tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden)

Van de ontvangst van gasten, planten water geven, groenvoorziening en schoonmaken, catering, magazijnwerkzaamheden tot en met het scannen van documenten en het controleren van de geldigheid van buskaartjes op de Keukenhof… Er liggen zoveel en vooral zoveel verschillende taken voor!

Daar schuilt meteen een praktische tip: denk in taken. In werk dat moet gebeuren in plaats van functies. En maak die taken zo specifiek en klein mogelijk. Dus niet ‘schoonmaak’ maar schoonmaaktaken. Misschien zijn het er wel twintig. Haal er vijf uit. Zodat mensen met een arbeidsbeperking hun takenpakket kunnen overzien en van daaruit kunnen groeien.

Kunnen en willen
Je kunt voor afwisseling en uitdaging zelfs aan jobcarving doen door verschillende werkzaamheden samen te voegen. Kwestie van maatwerk. Wat iemand kan en wil hoeft niet per definitie onderhevig te zijn aan iemands beperking. Werken, en daarin serieus worden genomen, betekent ook echt iets om handen hebben.

Zo borrelden vanzelf nieuwe ideeën op. Al hebben zelfs professionals soms geen idee van wat er elders in hun eigen organisatie mogelijk is. Zou er behalve het uitspuiten van wielkasten en zemen van ramen van bussen op de centrale kantoorvestiging ook iets mogelijk zijn, behalve facilitair?

En we hoorden best practices. Zoals bij KLM waar ze (met begeleiding) mensen in dienst hebben die de hele dag door bij alle pantry’s gebruikte bekers ophalen, wassen en schoon terugbrengen. Waardoor die eindeloze stroom niet meer door het gebouw zwerft.

Deze webinarserie
Op onderstaande data zijn de volgende workshops gepland. Let wel: bijna alle webinars zitten al vol, dus wees er snel bij. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@netwerkenwerkt.nu Voor deze serie komt u dan op de wachtlijst. Bij voldoende animo worden nieuwe data gepland.

  • Woensdag, 21 februari van 10.30 – 11.30
  • Woensdag, 28 februari van 10.30 – 11.30
  • Woensdag, 13 maart van 10.30 – 11.30 (voor UWV, gemeente en WSP)
  • Woensdag, 3 april van 10.30 – 11.30
  • Woensdag, 17 april van 10.30 – 11.30

Wat voor werkomgeving?
Daarmee kwamen we vanzelf op het belang van de werkomgeving. Voorbeeld? Schoonmaken in de hectische omgeving van operatiekamers vraagt heel andere skills dan ’s avonds op de werkvloer van stille en verlaten poliklinieken.

Binnen de kortste keren liep het digitale post it-bord vol werkomgevingen. Van kantoren met bedrijfsterreinen en scholen met een grote hal, een receptie, klaslokalen, praktijkruimten, de kantine en het sportveld. Tot en met drukke of juist rustiger kantoorafdelingen en een bedrijfsrestaurant met een enorme tijdsdruk voor het typisch Hollandse lunchuur: met klokslag twaalf een run die zijn weerga niet kent.

Organisatie van de begeleiding
Vragen hoe je in die uiteenlopende omgevingen mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een (blijvende) arbeidsbeperking tot hun recht laat komen, houdt ook in hoe de begeleiding is georganiseerd. Voor het organiseren van leermeestertrainingen zodat ‘ze’ het snappen. Om rust te vinden om dingen uit te leggen of als werknemer even teveel prikkels af te schakelen. En om al dan niet met to do-lijstjes heldere afbakening te creëren.

Betrokken bij deze webinarserie zijn Bernadet van Veldhuizen en Sylvia Dekker van NetwerkenWerkt en Op naar de 125.000 banen

Levens verrijken
Dan kom je ook op vragen als ‘welke eigenschappen moet de begeleider hebben?’ Empathie en goed kunnen luisteren staan duidelijk bovenaan. Na de inrichting van begeleiding volgt trouwens ook heel vaak een heel andere vrucht en meeropbrengst van alle inzet. Menig leidinggevende zegt achteraf dat het ook zijn of haar leven heeft verrijkt. Over persoonlijke ontwikkeling gesproken…

Andersom, zoals in regulier werk bij reguliere werkgevers voorkomt, gaan ook in deze samenwerking dingen soms niet goed. Hetzij omdat deelnemers op deze plek niet goed presteren en uitvallen, hetzij omdat de werkgever te weinig kennis van de kandidaat uit de doelgroep heeft en bijvoorbeeld niet weet wat een jobcoach is. Daar is gelukkig wel wat aan te doen!

Tekst: Klaas Salverda

Bekijk hier de factsheet Banenafspraak>>