Werk In Zicht pakt groots uit tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden. Het organiseert op 1 november een aftrap voor werkgevers. Esther Pleizier van WIZ vertelt over de bijeenkomst in het gebouw van de GasUnie in Groningen. Onder andere Jörgen Raymann, Sven Romkes en Klaske Veth bespreken daar waarde van inclusie op de arbeidsmarkt.
Later vandaag volgt deel 2 van het interview met Esther Pleizier, dan over de aanpak van het WSP.

“De Maand van de 1000 Voorbeelden is de perfecte gelegenheid om aandacht te vragen voor de Banenafspraak”, zegt Esther Pleizier. Zij is accountmanager Werkplein Ability bij Werk in Zicht, een samenwerkingsverband van gemeenten, provincie, UWV en Sociaal Ontwikkelbedrijf in de arbeidsmarktregio Groningen. Als lid van het team ‘afspraakbanen’, de term van de Groningse arbeidsmarktregio voor Banenafspraak-banen, is ze medeorganisator van de openingsbijeenkomst.

De bijeenkomst
“We wilden na de Corona-jaren echt eens goed uitpakken”, vervolgt ze enthousiast. “Door aan te haken bij de Maand van de 1000 Voorbeelden, grijpen we de gelegenheid aan om het onderwerp op de kaart te zetten, inclusieve werkgevers in het zonnetje te zetten en weer te verwijzen naar het aanbod van WSP’s, dus gemeenten en UWV, voor werkgevers. Want er is echt veel mogelijk, en nodig, om de match tussen werkgever en werkzoekenden, zeker die met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt tot stand te brengen.”

De accountmanagers van Werk in Zicht nodigden de afgelopen periode werkgevers, die zich hebben ingespannen voor inclusie, uit voor het Congrestival ‘Aan het werk’, de startbijeenkomst van de Maand van de 1000 Voorbeelden. Er worden een slordige 130 werkgevers verwacht in het hoofdkantoor van de Gasunie in Groningen.

Werk in Zicht wilde graag een startbijeenkomst organiseren om met een knal van start te gaan. “Zo kunnen we ook aankondigen welke 1000-voorbeelden evenementen we de komende maand nog meer organiseren. Want dat is het fijne aan een hele maand van de 1000 Voorbeelden: het biedt echt de gelegenheid veel aandacht aan het onderwerp te geven.”

Sprekers
Door op een mooie locatie een zowel inhoudelijk als inspirerend programma neer te zetten, wil Werk in Zicht inclusieve werkgevers in het zonnetje zetten, in aansluiting bij de bekende 1000 Voorbeelden-gedachte. “We hebben volgens mij een programma waar we de serieuze materie op een leuke, luchtige manier bespreken. sprekers met een verschillende achtergrond.”

Voor de startbijeenkomst zijn drie sprekers uitgenodigd. “Klaske Veth is lector bij de Hanzehogeschool en doet onderzoek naar duurzaam HRM. Jürgen Raymann is niet alleen een bekende naam, hij heeft zich echt op het thema diversiteit en inclusie gestort en kan daar boeiend over vertellen. Sven Romkes is natuurlijk een bekende inclusionist en bovendien Sit-Down comedian. En natuurlijk hebben werkgevers na het programma de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan. Want zo’n bijeenkomst is natuurlijk ook bedoeld om met elkaar in contact te komen.”

#1000voorbeelden

  • Volg alle ontwikkelingen van de Maand van de 1000 Voorbeelden in het liveblog
  • Zie onze agenda met een overzicht van alle evenementen tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden.
  • Meer informatie en hulpmiddelen zijn te vinden in de Toolkit
  • Luister naar de #1000voorbeelden podcast