Het kabinet investeert in Werkcentra door heel Nederland. De komende jaren wordt hier 86 miljoen euro extra voor gereserveerd.

Het kabinet wil dat in alle 35 arbeidsmarktregio’s een Werkcentrum komt, zodat mensen en bedrijven door heel Nederland weten waar ze in de buurt kunnen aankloppen voor werk, de juiste scholing of geschikt personeel. Een Werkcentrum is één loket in de buurt waar je met verschillende hulpvragen terecht kunt.

Op dit moment zijn er acht regio’s met een Werkcentrum, waarin overheidsinstanties, UWV, gemeenten, het bedrijfsleven, vakbonden en onderwijsorganisaties samenwerken, bijvoorbeeld in Amersfoort. Op andere plekken in Nederland zijn er vaak nog verschillende loketten, zoals regionale mobiliteitsteams, WerkgeversServicepunten en Leerwerkloketten.

Talent vinden en benutten
Minister Karien van Gennip (SZW): ‘We hebben elkaar hard nodig op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor mensen die nu nog aan de kant staan of hun baan dreigen te verliezen, maar ook voor werkgevers die personeel zoeken. Werk brengt mensen met elkaar in contact en draagt bij aan gelijkwaardige kansen. Het is van vitaal belang dat ondernemers talent weten te vinden’.

Minister Carola Schouten (Participatie): ‘Werk zorgt ervoor dat je je talenten kan benutten en je sociale netwerk vergroot. Dat kan een reguliere baan zijn, maar ook werk onder begeleiding op een aangepaste werkplek’.

Met de investeringen in Werkcentra wil het kabinet vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten. De maatregelen zijn onderdeel van het pakket aan hervormingen voor de arbeidsmarkt dat minister Van Gennip eerder presenteerde.

Bron: Rijksoverheid