Jetta Klijnsma wil gemeenten vanaf volgend jaar verplichten om mensen die niet aan de slag kunnen in een gewone werkomgeving ‘beschut werk’ aan te bieden. Ook moet de plaatsing voortaan sneller. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de staatssecretaris sociale werkbedrijven hiermee nieuw leven inblaast. Zij pleitten in juni al voor maatregelen om deze kwetsbare groep te helpen.
Minder bureaucratie wheelchair-1595794_1280
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook blij met ‘de Praktijkroute’ die in de wet van Klijnsma is opgenomen. Via deze route moet de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking met minder bureaucratie kunnen verlopen. Ook moet dit ervoor zorgen dat mensen die mee mogen doen, en eigenlijk in het doelgroepregister horen, voor de baanafspraak (100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid) door onduidelijke uitvoering tussen wal en schip terecht komen.

Nauwelijks van de grond
Gemeenten krijgen sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 geld om beschut werk aan te bieden aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Maar dat komt nu nauwelijks van de grond, meldde de SER in juni. Begin dit jaar waren er pas 162 aanvragen positief beoordeeld, terwijl de verwachting 1.600 was. Ook bleek dat een deel van de gemeenten in het geheel geen plannen heeft om deze voorziening te realiseren.

Sociale werkbedrijven
Door minder financiële middelen en een afnemend aantal WSW’ers zag de toekomst er voor veel sociale werkbedrijven somber uit. VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat gemeenten nu wel meer oog hebben voor de goed functionerende sociale werkbedrijven. Deze zijn volgens werkgevers cruciaal voor de infrastructuur en de kennis met betrekking tot dit soort arbeidsplaatsen. De SW-bedrijven kunnen volgens werkgevers en vakbonden een vernieuwde rol krijgen bij de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet.