Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland hebben voorafgaand aan de overleg in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak duidelijk stelling genomen over de voorgestelde plannen.

De werkgevers schrijven in een brief aan kamercommissie Sociale Zaken: ‘Het wetsvoorstel is in onze ogen een stap terug en doet geen recht aan de huidige stand van zaken en de intrinsieke inspanningen van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan te helpen.’

De kritiek van de werkgevers richt zich met name op twee punten:

  • Het wetsvoorstel bevat een omslag van het quotumsysteem met alleen een heffing naar een systeem met een heffing en een bonus. Een systeem dat – als het eenmaal in werking is gezet – niet meer kan worden uitgezet, ook al worden de doelstellingen daarna wel weer gehaald. Wij maken daar bezwaar tegen, omdat deze systematiek veel indirecte prikkels toevoegt en de uitvoering voor werkgevers compliceert.
  • Het onderscheid tussen de doelstelling voor de markt en overheid wordt opgeheven. Dat zal pas gebeuren als de overheid haar doelstelling haalt. De laatste voorwaarde is voor ons essentieel. Daarbij is van belang dat overheids- en onderwijsorganisaties ook zelf een inclusieve werkorganisatie scheppen en de eigen doestellingen niet (enkel) via inkoop of aanbesteding halen. Anders komt de extra doelstelling van 25.000 alsnog bij de marktsector terecht.

De werkgeversverenigingen, die schrijven gecommitteerd te zijn en blijven aan de doelstellingen van de Banenafspraak, wijzen er in hun brief op dat werkgevers in de praktijk steeds moeilijker om kandidaten uit de
doelgroep in beeld te krijgen.

‘Door teruglopende beschikbaarheid van kandidaten zullen werkgevers naar verwachting de komende jaren steeds meer moeite krijgen om de doelstellingen te behalen. Ter illustratie: van de totale doelgroep banenafspraak werkt momenteel zo’n 53 procent. Van de circa 118.000 mensen die nog niet aan het werk zijn, wordt slechts 10 tot 20 procent door gemeenten als ‘bemiddelbaar’ aangemerkt.’

Lees hier de volledige brief>>