De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Open Hiring houdt in dat mensen die willen werken, gewoon aan de slag kunnen. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht opleiding of ervaring. In Nederland is Open Hiring enkele jaren geleden gelanceerd.

Het principe van Open Hiring is: wie wil werken, kan langs komen en zich opgeven. Als er een plek vrijkomt, wordt de eerste op de lijst benaderd. Het is dus geen concept om nieuwe banen te creëren, maar om banen te openen voor mensen die moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

De resultaten in de eerste jaren zijn bemoedigend. Start Foundation startte in 2019 een pilot met twee bedrijven. Inmiddels bieden 65 bedrijven en/of organisaties door heel Nederland op deze manier kansen aan mensen. Meer dan 600 mensen staan op de wachtlijst voor een baan.

Naast voordelen voor werkzoekenden biedt Open Hiring ook voordelen voor werkgevers. Dit blijkt althans uit het Deloitte-rapport ‘Maatschappelijke Impact met Open Hiring’. Volgens de opstellers van het rapport dragen bedrijven die Open Hiring gebruiken namelijk actief bij aan vier Sustainable Development Goals (SDG):

  • SDG 1 “Geen armoede”,
  • SDG 8 “Eerlijk werk en economische groei”,
  • SDG 10 “Ongelijkheid verminderen”,
  • SDG 17 “Partnerschap om doelstellingen te bereiken”.