Wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak zal behandelen, is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het voorstel kritisch wordt bekeken.

Vorige maand wezen verschillende experts in het Financieel Dagblad op het feit dat ruim de helft van de 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten in Nederland buiten de werking van de wet valt. ‘Er wordt gekeken of iemand met een beperking zelfstandig het minimumloon kan verdienen. Terwijl de juiste definitie een sociale is, zoals verwoord in het VN-verdrag gehandicapten. Je bent alleen beperkt in de mate dat je omgeving niet op jou is aangepast.’
Lees verder>>

Deze kritiek wordt ook verwoord in de inmiddels bijna 500 keer ondertekende petitie van Incluvisie, waarin de regering wordt opgeroepen een wet te ontwerpen, die ‘niet uitgaat van het minimumloon als definitie van een arbeidsbeperking, maar van de definitie van een beperking van het VN-verdrag Handicap.’
Naar de petitie>>

Eerder noemden VNO-NCW en MKB Nederland het wetsvoorstel al ‘een stap terug’. Daarbij worden twee punten uitgelicht: het voorgestelde  quotumsysteem en het eventuele opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid.
Lees verder>>

Ook de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) waren al kritisch: ZPW commiteert zich aan de doelen van de Banenafspraak, maar dringt aan op een snelle samenvoeging van overheid en markt en wil dat inkoop meetelt bij de inkopende partij.
Lees verder>>

In haar column over dit onderwerp schreef ZPW-bestuurder Manita Koop: “Als werkgever wil de overheid zich van zijn goede kant laten zien. Als wetgever maakt dat de overheid dat moeilijk.”
Lees verder>>

Aart Van der Gaag – Banenafspraak boegbeeld voor het bedrijfsleven – liet ook zijn ongenoegen blijken: ‘Vereenvoudiging is dringend nodig. Maar niet op deze manier.’
Lees verder>>