verlicht toetsenbordDe eerste cijfers bewijzen dat het bedrijfsleven heel aardig op koers ligt met de uitvoering van de banenafspraak. De doelstellingen voor 2015 zijn ruimschoots gehaald.
Eigenlijk is die mooie score ook niet zo gek; veel bedrijven krijgen economisch weer wat speelruimte en de niet aflatende publiciteit met de campagne ‘op naar de 100.000 banen’ werpt zijn vruchten af.

Ook de bouw- en infrasector kruipt langzaam uit het dal. Nog lang niet overal is er een juichstemming. Dat neemt niet weg dat onze innovatieve sector al in 2014 initiatieven nam voor het creëren van extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die bescheiden doelstelling voor 80 extra garantiebanen werd ruimschoots gehaald.

Succes smaakte naar meer
Alle reden dus voor sociale partners om er voor de huidige cao een schepje bovenop te doen: het verwezenlijken van 295 garantiebanen voor ‘doelgroepers’ – wat een rotwoord eigenlijk! Er werd een toepasselijke projectnaam gekozen (Wie Klaart de Klus), vertegenwoordigers van cao-partijen ingeschakeld, stakeholders benaderd en de samenwerking met UWV en gemeenten opgezocht. Het succes van de vorige cao-afspraak smaakte immers naar meer.

De bouw- en infrasector is altijd bescheiden geweest als het gaat om het vieren van successen. Bij grote, complexe en mooie projecten staat de bouwer toch altijd een beetje achteraan of op zijn best aan de zijlijn. Zo ook waar het gaat om het bieden van kansen aan mensen met een arbeidsbeperking. Zeker, er zijn randvoorwaarden en mogelijke beperkingen voor de inzet, zoals veiligheidsvoorschriften. Maar er blijft tegelijkertijd zóveel onder de radar. Niet zichtbaar voor politiek en monitoringsbedrijven, beleidsmakers en uitvoeringsinstanties. En dus ook niet voor projectleiders.

Ondernemers in deze sector zijn veelal niet bewust bezig met het voldoen aan mvo-normen, voor zover die al bestaan. Nee, zij vinden het belangrijk en vanzelfsprekend om mensen blijvend aan zich te binden. Mensen mét of zonder vlekje. Dat was vroeger al zo, dat is nog steeds zo en dat zal altijd zo blijven.

Meer weten over het cao-project in de bouw- en infrasector? Surf naar www.wieklaartdeklus.nl

bn-joba-van-den-berg-ankebotfotografie-8301Joba van den Berg-Jansen

Directeur Sociale Zaken & Ledenservice Bouwend Nederland