Vanmiddag wordt de Bridge of Fame 2024 uitgereikt aan bruggenbouwers tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze prijs onderstreept het belang van samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid, met speciale aandacht voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben.

De Bridge of Fame is een initiatief van ECIO, deze organisatie ondersteunt onderwijsinstellingen bij een landelijke aanpak rondom studeren met een functiebeperking en ondersteuningsvraag en studentenwelzijn. De verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Berenschot en De Nederlandsche Bank.

Er zijn drie initiatieven genomineerd:

Hogeschool Rotterdam richt zich met het project ON(beperkt)STAGE, op het slechten van zichtbare en onzichtbare drempels voor studenten met een beperking.

Hogeschool Windesheim begeleidt met het project Sterk aan het Werk, met een succespercentage van ruim 90%, studenten van studie naar duurzame baan.

Hogeschool Utrecht onderzocht de factoren die de overgang van opleiding naar werk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte beïnvloeden, met de focus op studentensucces.