De winnaar van de Bridge of Fame Award 2024 is hogeschool Windesheim met het project Sterk aan het Werk. De award werd uitgereikt door Guusje ter Horst, bestuurlijk aanjager van het programma ‘Onbeperkt meedoen’ bij het Ministerie van VWS.

Sterk aan het Werk richt zich op studenten in het laatste studiejaar en tot een jaar na hun diplomering, met het doel om de overgang naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Tot nu toe heeft 90% van de deelnemende studenten binnen een jaar een passende baan gevonden. Dit dankzij de passende begeleiding die zich richt op het versterken van hun eigen talenten, in plaats van op de belemmeringen.

Windesheim’s overwinning benadrukt de impact van hun inspanningen en de waarde van hun aanpak, die zo liet de jury met daarin ook Martine Schuijer van ‘Op naar de 125.000 banen’ liet weten, hopelijk als inspiratie zal dienen voor vele andere onderwijsinstellingen.

Bron: ECIO