De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Het wetsvoorstel is nog niet voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Om belemmeringen weg te nemen voor werkgevers en om de gebruikte systematiek rond de Banenafspraak eenvoudiger te maken, ontstond de politieke wens om de Wet banenafspraak te vereenvoudigen. Het wetsvoorstel daarvoor is voorbereid door het vorige kabinet.

De huidige verantwoordelijke bewindspersoon, Carola Schouten (minister voor Participatie) heeft afgelopen zomer aan de Tweede Kamer laten weten de uitkomsten van nieuw onderzoek af te willen wachten voor ze het voorstel aan de Tweede Kamer stuurt. Ze heeft UWV en de Belastingdienst verzocht om eerder uitgebrachte uitvoeringstoetsen bij het wetsvoorstel te actualiseren.

Onder andere op basis van deze geactualiseerde uitvoeringstoetsen en de voor- en nadelen van een (nieuwe) quotumregeling zal een definitief besluit genomen worden over het al dan niet indienen van het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak bij de Tweede Kamer.