Zowel de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland als vakbond FNV adresseerden deze maand een brief over de banenafspraak aan de Tweede Kamer.

VNO-NCW en MKB-Nederland maken duidelijk dat de werkgevers zich committeren aan de banenafspraak, maar ook dat er zorgen zijn. Dit omdat het in de praktijk steeds moeilijker blijkt om kandidaten uit de doelgroep in beeld te krijgen.
Lees verder>>

Vakbond FNV, als sociale partner ook een van de oprichters van de banenafspraak, heeft ook zorgen. De vakbeweging vreest dat de banenafspraak gaat mislukken als gemeenten en kabinet geen actie ondernemen.
Lees verder>