De Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) hebben via een brief gereageerd op het wetsvoorstel Vereenvoudiging wet Banenafspraak. De ZPW commiteert zich aan de doelen van de Banenafspraak, maar dringt aan op een snelle samenvoeging van overheid en markt.

De ZPW schrijft verder ook over de vraag of inkoop meetelt bij de inkopende partij. “Dit zien we niet terug in het wetsvoorstel. Banen die de overheid realiseert door middel van inkoop worden volledig buiten beschouwing gelaten. Voor ons is niet duidelijk waarom u de afspraak verandert en wat dit concreet betekent voor overheidswerkgevers.”

Lees de brief>>