Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door deze pagina’s te raadplegen stemt u in met deze disclaimer.
Deze website is een uitgave van de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk, vereniging VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Wij stellen gegevens op deze website alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. De initiatiefnemers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze website is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

We respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien u persoonsgegevens aan ‘Op naar de 25.000 banen verstrekt, zullen we deze gebruiken voor afhandeling van uw aanvraag of verzoek. Tevens gebruikt Op naar de 25.000 banen uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe informatie of bijeenkomsten, zowel landelijk als regionaal. Indien u niet langer prijs stelt op het ontvangen van informatie, dan kunt u dit te allen tijde aan ons melden via het contactformulier (of per mail: secretariaat100.000@vnoncw-mkb.nl).

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij de initiatiefnemers en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Cookiebeleid
Op deze website maken we gebruik van zogenaamde cookies, kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Enerzijds zijn die er om het u makkelijker te maken, opdat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Anderzijds dienen die er voor om ons een beeld te geven van het bezoek aan deze website. Die kennis gebruiken we om de site te optimaliseren voor onze bezoekers. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. Wij maken geen gebruik van volg- of profielcookies van advertentieprogramma’s. In uw browserinstellingen kunt u ervoor kiezen cookies te weigeren.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, vul dan a.u.b. het contactformulier in.