Over het project

Banenafspraak, Participatiewet, quotumregeling…

De Banenafspraak bestaat inmiddels tien jaar en gelukkig wordt er nog steeds voortgang geboekt bij de realisatie van de doelstellingen. Dat is te danken aan de werkgevers en werknemers die ‘het’ doen en zeker ook aan de inzet van dienstverleners als WSP’s is belangrijk bij het behalen van de doelstellingen.

Als project ondersteunen we werkgevers – zowel uit het bedrijfsleven als overheden – bij het uitvoeren van de Banenafspraak. Dat doen we samen met publieke en private dienstverleners.

Antwoorden op de meest gestelde vragen over de Banenafspraak
Laatste nieuws, interviews en columns over de Banenafspraak
Alle informatie over de Maand van de 1000 Voorbeelden 2023

Wat levert het mijn organisatie op?

Werken met mensen met een arbeidsbeperking is een verrijking van uw organisatie:

  • Door een bepaald takenpakket te geven aan mensen met een arbeidsbeperking (jobcarving), hebben bestaande medewerkers meer tijd voor bijvoorbeeld acquisitie, research & development en klantcontact.
  • Steeds meer aanbestedingen, zeker van overheden, vragen om social return on investment.
  • Er zijn verschillende ondersteuningsmiddelen, zowel financiële tegemoetkomingen als begeleiding in natura.
  • U kunt een medewerker specifiek voor uw bedrijf opleiden en heeft dan een loyale werknemer die voor u door het vuur gaat.

Weten hoe dat in de praktijk werkt? Bekijk de verhalen van de organisaties die het al doen!

Voor wie?

In de Banenafspraak geven we kansen aan:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen;
  • Mensen met een Wsw-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • Mensen met een WIW- of ID-baan.

De mensen om wie het gaat, staan in het doelgroepregister. Het UWV beheert dit register. U kunt bij hen navragen of een kandidaat in dit register staat. Bij ‘Hoe vind ik een geschikte kandidaat’ vindt u organisaties die u hierbij kunnen helpen.

En de Quotumwet dan?

Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemers het belang zien van het laten meedoen van mensen met een arbeidsbeperking, voor hun organisatie en voor de maatschappij. Quota en boetes zijn daarvoor niet nodig. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de Banenafspraak zoals we die de afgelopen jaren kenden. Als we de aantallen uit de Banenafspraak niet halen, bestaat de kans dat de Quotumwet er alsnog komt. Als we ons als werkgevers gezamenlijk inzetten, gebeurt dat niet!

Het kabinet werkt aan het vervangen van de quotumregeling door een inclusiviteitsopslag. Deze opslag zou worden geheven via een bestaande premie. Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, krijgen dan een bonus via het loonkostenvoordeel (LKV).