Op naar de 125.000 banen2024-03-08T15:14:06+02:00

Alles over de Banenafspraak

Binnen de Banenafspraak komen er 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking voor 2026. Inmiddels zijn er ruim 80.000 banen gerealiseerd. Dankzij de Banenafspraak zijn duizenden werkgevers, publiek en privaat, inclusiever geworden. ‘Op naar de 125.000 banen’ inspireert en informeert werkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak.

Werkgevers in de marktsector hebben 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking beloofd. Overheidswerkgevers staan voor 25.000 banen aan de lat. Dit noemen we de Banenafspraak. Samen zetten we ons hiervoor in omdat we willen dat iedereen in Nederland mee kan doen. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. Samen met de Nederlandse ondernemers en publieke werkgevers gaan we voor de 125.000 banen. Doet u mee?

Het project ‘Op naar de 125.000 banen’ wil werkgevers, zowel overheidswerkgevers als het bedrijfsleven, informeren en inspireren om te voldoen aan de doelstellingen uit de Banenafspraak. We zijn samen op weg naar 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026!

Wat levert De Banenafspraak mijn organisatie op?

Werken met mensen met een arbeidsbeperking is een verrijking van uw organisatie:

  • Door een bepaald takenpakket te geven aan mensen met een arbeidsbeperking (jobcarving), hebben bestaande medewerkers meer tijd voor bijvoorbeeld acquisitie, research & development en klantcontact.
  • Steeds meer aanbestedingen, zeker van overheden, vragen om social return on investment.
  • Er zijn verschillende ondersteuningsmiddelen, zowel financiële tegemoetkomingen als begeleiding in natura.
  • U kunt een medewerker specifiek voor uw bedrijf opleiden en heeft dan een loyale werknemer die voor u door het vuur gaat.

Weten hoe dat in de praktijk werkt? Bekijk de verhalen van de organisaties die het al doen!

Voor wie is de Banenafspraak?

In de Banenafspraak geven we kansen aan:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen;
  • Mensen met een Wsw-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • Mensen met een WIW- of ID-baan.

De mensen om wie het gaat, staan in het doelgroepregister. Het UWV beheert dit register. U kunt bij hen navragen of een kandidaat in dit register staat.