Waar gaat het eigenlijk over, als we praten over diversiteit en inclusie D&I? Over deze vraag sprak Leonore Nieuwmeijer van ‘Op naar de 125.000 banen’ in de podcast Made in Twente.

“Veel bedrijven zijn inmiddels actief met inclusief werven en selecteren. Maar vragen we ons ook af waarom bijvoorbeeld iemand van kleur in jouw witte organisatie zou willen werken?”, zegt Nieuwmeijer. “Spreekt de organisatie zich wel voldoende actief uit open te staan voor diversiteit en merken mensen dat ook daadwerkelijk op de werkvloer?”

Verder onderwerp van gesprek: werken met een arbeidsbeperking, open hiring, arbeidsmigranten, gelijke kansen bij werving en selectie, vrouwen in de techniek en voor iedereen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Afsluitend komt de inclusieve droom van de geïnterviewden nog aan bod.

Veel luisterplezier bij deze youtube opname of podcast over diversiteit en inclusie in Twente.

Luister op Spotify>>
Kijk op Youtube >>