Speciaal voor startende sociaal ondernemers organiseert het Anton Jurgens Fonds jaarlijks de IGNITE Award. De geselecteerde deelnemers kunnen meedoen aan het trainings- en coachprogramma. En bovendien maken drie deelnemers uiteindelijk kans op het winnen van een geldprijs. Inschrijven kan vanaf 8 april tot en met 13 mei.

“Beginnende sociale ondernemers hebben uiteindelijk het meest behoefte aan begeleiding en het vergroten van kennis en netwerk”, vertelt Melanie Vaessen van het Anton Jurgens Fonds (AJF).

“Onze reguliere werkzaamheden zijn eigenlijk meestal gericht op ondernemers die al verder zijn met hun businessontwikkeling. Om ook de startende sociale ondernemers een helpende hand te bieden, is de IGNITE Award een jaar of 10 geleden in het leven geroepen.”

Waar het AJF zich normaal alleen richt op arbeidsmarkt gerelateerde sociale ondernemingen, is de IGNITE Award opengesteld voor een bredere groep sociaal ondernemers. “Denk aan activiteiten in de zorg of rondom sociale problematiek als eenzaamheid.”

De IGNITE Award is bedoeld voor de groep ondernemers, die alleen nog maar met een idee rondloopt, en ook voor ondernemers die al enkele jaren (maximaal twee) op de markt actief zijn. “Met de IGNITE Award hopen we een brede groep ondernemers met een sociale doelstelling te kunnen ondersteunen hun sociale droom te verwezenlijken.”

Traject
Ondernemers kunnen zich aanmelden door een filmpje in te sturen waarin ze hun plannen uiteenzetten. Er worden twaalf ondernemingen (met maximaal twee deelnemers per onderneming) uitgekozen om mee te doen aan het trainings- en coachprogramma.

Tijdens dat traject werken de deelnemers aan een ondernemingsplan. “Om dit plan goed vorm te kunnen geven krijgen, zijn trainingen in verschillende facetten, denk aan governance, marktkennis, het doen van een impactmeting. Maar we trainen ze ook in het geven van een pitch en ze krijgen voor de duur van het traject een coach, meestal een sociale ondernemer die zijn of haar sporen al heeft verdiend.”

Half juni zal duidelijk worden welke ondernemers aan het traject mee mogen doen. Dat zal dan in september van start gaan en lopen tot november. Dan wordt tijdens het slotevent de groei van alle deelnemers in de spotlight gezet en bekendgemaakt wie van hen daarbovenop nog een geldprijs winnen, voor investering in hun onderneming. Aan de IGNITE Award zijn drie geldprijzen verbonden van 30.000 euro, 50.000 euro en 100.000 euro. Ook is er een publieksprijs van 10.000 euro.

Daarbij gaat het niet om de eerste, tweede of derde prijs. “De behoeften van de ondernemers verschillen heel erg. Welke prijs wordt toegekend, hangt af van de plannen die er liggen. Als je veel moet investeren in apparaten en machines heb je een andere behoefte dan de ondernemer met een kleiner, maar even sociale, doelstelling. De jury zal kiezen voor de meest kansrijke en robuuste ondernemingsplannen, om op deze weg blijvende impact te maken.”

Meer informatie op de website van de Ignite Award>>